Видеоинспекция на новоизградени ВиК мрежи в гр Бяла

Видеоинспекция на новоизградени ВиК мрежи в гр Бяла

Фирма Никман Канал Сервиз извърши прецизна видеоинспекция на новоизградени ВиК мрежи в град Бяла, като част от проект „Изграждане и реконструкция на инженерна Водоснабдителна и канализационна инфраструктура на гр.Бяла”.- инспектирани са 5 145 линейни метра.