Видеоинспекция на новоизградени ВиК мрежи

Видеоинспекция на новоизградени ВиК мрежи

Нашите специалисти извършиха видеоинспекция на новоизградени ВиК мрежи на обект „Воден цикъл гр.Раднево” – 7 264 линейни метра.