Почистване и продухване на канализационна мрежа

Почистване и продухване на канализационна мрежа

Екипът на Никман Канал Сервиз извърши почистване и продухване на канализационна мрежа на обект „Воден цикъл гр.Силистра” – 3 400 линейни метра